Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
ข่าวสังคม สิ่งแวดล้อม
23.06.2560

ภาพข่าว : ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เยี่ยมชมค่ายอาสาพนักงาน ปตท. ติดตั้งตะบันน้ำเพื่ออนุรักษ์ป่า

​นับเป็นพื้นที่แรกในโครงการฯ ที่มีการติดตั้งเครื่องตะบันน้ำเพื่อใช้ในการอนุรักษ์ผืนป่าของประเทศไทย

20.06.2560

ภาพข่าว : ปตท. - กองพลพัฒนาที่ 1 ร่วมฟื้นฟูสภาพป่าตามรอยพ่อ ด้วยเครื่องตะบันน้ำ

​นับเป็นพื้นที่แรกในการนำเครื่องตะบันน้ำมาใช้ส่งน้ำเพื่อฟื้นฟูและสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่า