Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
  • ปี :
  • จังหวัด :
ก๊าซหุงต้ม

 


CookingGas1.jpg
 • ถังก๊าซ
 • ก๊าซหุงต้มที่ ปตท.จัดจำหน่ายในปัจจุบันนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ใช้ใน
  รถยนต์ ครัวเรือนร้านอาหาร โดยเฉพาะ
  อุตสาหกรรมที่ต้องการควบคุมความร้อนให้เที่ยงตรง
 • อุปกรณ์ และเตาแก๊ส
 • ออกแบบเพื่อครอบครัวสมัยใหม่ มอบความสะดวกสบายและมาตรฐานความปลอดภัยใน
  การใช้งานในครัวเรือน
 • ถังก๊าซฯ ปตท. Forklift.
 • วาล์วบรรจุก๊าซฯ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการบรรจุก๊าซฯ และท่อวัดระดับของเหลวคงที่ (Filler Valve with shut-off valve and fixed liquid level tube) มีจุดเด่นคือ มีอุปกรณ์อัตโนมัติ ช่วยตัดก๊าซฯ และมีท่อ
  วัดระดับก๊าซฯ เป็นตัวเสริม เพื่อป้องกันไม่
  ให้บรรจุถังก๊าซฯลงสู่ถัง เกิน 85% ของ
  ปริมาตรถังก๊าซฯ


   

  CookingGas_logoptt.jpg

  PTT Smart Shop

  ก๊าซหุงต้ม ปตท. "ปลอดภัยทุกถัง พลังเต็มทุกใบ" พร้อมให้บริการ ณ ร้านค้าตัวแทน จำหน่ายกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศรายชื่อตัวแทนจำหน่ายก๊าซหุงต้ม ปตท. *หมายเหตุ: ในการสั่งซื้อ กรุณาระบุ ขนาดถังก๊าซหุงต้ม ปตท.
  (ขนาด 4, 7,15 หรือ 48 กิโลกรัม) และประเภทวาล์วนิรภัย

   
   
  ​     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง