ณ วันที่ 20.02.17 06:13
บาท/ลิตร
35.36
27.98
28.25
25.74
20.29
26.59
29.59
บาท/กิโลกรัม
12.64