ณ วันที่ 01.10.16 17:17
บาท/ลิตร
32.36
24.98
25.25
22.74
18.19
23.69
26.69
บาท/กิโลกรัม
12.46