ณ วันที่ 17.01.18 00:13
บาท/ลิตร
35.06
27.68
27.95
25.44
20.64
27.59
30.59
บาท/กิโลกรัม
13.33