ณ วันที่ 24.11.17 12:36
บาท/ลิตร
35.36
27.98
28.25
25.74
20.84
26.79
29.79
บาท/กิโลกรัม
13.46