ณ วันที่ 30.05.16 04:02
บาท/ลิตร
32.56
25.18
25.60
23.04
18.89
24.69
27.69
บาท/กิโลกรัม
12.63