ณ วันที่ 27.11.15 16:59
บาท/ลิตร
32.16
24.78
25.20
22.84
19.54
22.79
25.79
บาท/กิโลกรัม
13.50