ณ วันที่ 08.07.15 11:20
บาท/ลิตร
35.16
27.78
28.60
26.38
22.88
25.09
28.09
บาท/กิโลกรัม
13.00