ณ วันที่ 11.02.16 15:35
บาท/ลิตร
29.56
22.18
22.60
20.24
17.59
20.19
23.19
บาท/กิโลกรัม
13.50