ณ วันที่ 01.03.15 00:20
บาท/ลิตร
36.26
28.38
29.70
26.98
23.48
27.39
30.39
บาท/กิโลกรัม
13.00