ณ วันที่ 27.07.16 04:43
บาท/ลิตร
30.66
23.28
23.55
21.04
16.99
24.19
27.19
บาท/กิโลกรัม
12.53