ณ วันที่ 02.08.15 07:11
บาท/ลิตร
34.76
27.38
28.20
25.98
22.68
23.29
26.29
บาท/กิโลกรัม
13.00