Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
การประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์
บริการ
ความยั่งยืน

​ปตท. ยืนยันคืนท่อส่งก๊าซเรียบร้อยแล้ว

เตรียมแยกธุรกิจท่อส่งก๊าซเป็นบริษัทตามนโยบายภาครัฐ

ภาพข่าว : ปตท. จับมือ Tunn Star ขยายตลาดหล่อลื่นในเมียนมาร์ต่อเนื่อง

​เพื่อมุ่งสู่การเป็น Regional Top brand

​ปตท.คว้ารางวัลวิจัยและพัฒนา “R&D 100 Award 2014”

​เป็น 1 ใน 100 สุดยอดผลงานด้านเทคโนโลยีจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของปีที่ผ่านมา

จัดอันดับฟอร์จูน 500 ล่าสุด ปตท. ติดอันดับ 84

ยังเป็นบริษัทไทยบริษัทเดียวที่ได้รับการจัดอันดับ

โครงการหลวงร่วมกับ ปตท.ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกาแฟ

​มุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรที่สูงโดยการมีร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

​สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป

​ประจำสัปดาห์ที่ 21-25 ก.ค. 57 และแนวโน้มในสัปดาห์ที่ 28 ก.ค.- 1 ส.ค.57

​ภาพข่าว : ปตท. ร่วมกับ ชาวลำปาง ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

​เป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนในพื้นที่

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานรางวัล

​แก่ผู้ชนะการประกวดผลงานศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 29

Amazing-Amazon.aspx

​Amazing Amazon...มหัศจรรย์แดนแซมบ้า ท่องป่าอเมซอน

ร่วมลุ้นชิงโชค ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 57Amazon Tubtim Delight อร่อยสดชื่น..ได้สุขภาพ

Amazon Tubtim Delight อร่อยสดชื่น..ได้สุขภาพ วันนี้ - 31 ก.ค. 57​

คะแนนสะสม KBank Reward Point ทุก 1,000 คะแนน มีค่าใช้แทนเงินสดชำระค่าน้ำมัน

​ยิ่งแลก...ยิ่งประหยัด ที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. วันนี้ – 31 ธันวาคม 2557​

สมาชิกบัตร PTT Blue card และบัตรเครดิตยูโอบี รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% ที่ปั๊ม ปตท. ทุกสาขา (ที่ร่วมรายการ)

ผู้ถือบัตร PTT Blue Card และบัตรเครดิตยูโอบี รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%วันนี้ - 31 ธ.ค. 57

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง