Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
การประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์
บริการ
ความยั่งยืน

​ภาพข่าว : ปตท. จับมือ สามมิตร กรีนพาวเวอร์ พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีชุดอุปกรณ์ “PTT DIESEL CNG”

​สำหรับรถกระบะดีเซล Isuzu

ปตท. จับมือ สามมิตร กรีนพาวเวอร์

​พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีชุดอุปกรณ์ “PTT DIESEL CNG” สำหรับรถกระบะดีเซล Isuzu

ปตท. แจ้งข่าวดี โรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 5 เดินเครื่องได้ตามปกติแล้ว

​ลดผลกระทบในการผลิตและนำเข้าก๊าซแอลพีจี รองรับความต้องการใช้ของผู้ใช้พลังงาน

ภาพข่าว : รมว.พลังงาน เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการเขต 4 ขอนแก่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

​ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดสรรก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้า

​สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป

​ประจำสัปดาห์ที่ 20-24 ต.ค. 57 และแนวโน้มในสัปดาห์ที่ 27-31 ต.ค. 57

ภาพข่าว : สถาบันการประชาสัมพันธ์ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น

ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับการอบรมมาปรับใช้ในงานต่างๆ

สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป

​ประจำสัปดาห์ที่ 13-17 ต.ค. 2557 และแนวโน้มในสัปดาห์ที่ 20-24  ต.ค. 2557

ปตท. ร่วมกับ โมเดิร์นไนน์การ์ตูน มอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์ในจินตนาการ “โครงการพลังเล็ก...เปลี่ยนโลก ปี 2”

​มุ่งเน้นให้เยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์บนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ความสุขรสเข้ม...กลมกล่อม

​Amazon Salted Caramel ความสุขรสเข้ม...กลมกล่อม

คะแนนสะสม KBank Reward Point ทุก 1,000 คะแนน มีค่าใช้แทนเงินสดชำระค่าน้ำมัน

​ยิ่งแลก...ยิ่งประหยัด ที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. วันนี้ – 31 ธันวาคม 2557​

สมาชิกบัตร PTT Blue card และบัตรเครดิตยูโอบี รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% ที่ปั๊ม ปตท. ทุกสาขา (ที่ร่วมรายการ)

ผู้ถือบัตร PTT Blue Card และบัตรเครดิตยูโอบี รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%วันนี้ - 31 ธ.ค. 57

เครื่องดื่มต้อนรับเทศกาลเจลิงค์ที่เกี่ยวข้อง