Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
การประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์
บริการ
ความยั่งยืน

ปตท. แจ้งเริ่มจ่ายก๊าซฯ แหล่งบงกชตามปกติแล้ว และเตรียมความพร้อมรับแหล่งเจดีเอหยุดซ่อมในเดือนมิถุนายน

​ปตท. จะเร่งจัดส่งก๊าซเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้รถ NGV ตามปกติโดยเร็วที่สุด

ภาพข่าว : ปตท. ได้รับสุดยอดรางวัล The Asset 2014

​ปตท. เป็นบริษัทไทยเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าวในปีนี้

ปตท. ยืนยันการซ่อมแหล่งก๊าซฯ บงกช เป็นไปตามแผน ไม่กระทบผู้ใช้พลังงานพร้อมส่ง NGV รับแหล่งท่องเที่ยว

​ขอให้ประชาชนเดินทางเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวอย่างสบายใจ

ปตท. เตรียมพร้อมด้านพลังงานเต็มที่ รองรับความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์

​ปตท. ได้เพิ่มการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นพิเศษ และเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถ

ปตท. - จังหวัดราชบุรี ร่วมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2557

​เพื่อให้พนักงานได้ฝึกซ้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุอย่างถูกต้องตามขั้นตอน

ภาพข่าว : ปตท. จับมือคณะวนศาสตร์ ม.เกษตร ฟื้นฟูและอนุรักษ์ไม้พะยูง

จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางวนวัฒนวิทยาของไม้พะยูง

​สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปประจำสัปดาห์ที่ 14-19 เม.ย. 57 และแนวโน้มในสัปดาห์ที่ 21–25 เม.ย.57

ราคาน้ำมันดิบปรับลดลงจากปัญหาข้อขัดแย้งในยูเครนที่คลี่คลายหลังการเจรจาของชาติตะวันตกและรัสเซีย

ภาพข่าว : ปตท. ร่วมรณรงค์ “สงกรานต์ปลอดภัย...ตายเป็นศูนย์”

​ช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ

คะแนนสะสม KBank Reward Point ทุก 1,000 คะแนน มีค่าใช้แทนเงินสดชำระค่าน้ำมัน

​ยิ่งแลก...ยิ่งประหยัด ที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. วันนี้ – 31 ธันวาคม 2557​

ค้นพบความลับของหัวใจ Amazon Love In White Mocha ตั้งแต่วันนี้ - 30 เม.ย.57

Amazon Love In White Mocha​

สมาชิกบัตร PTT Blue card และบัตรเครดิตยูโอบี รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% ที่ปั๊ม ปตท. ทุกสาขา (ที่ร่วมรายการ)

ผู้ถือบัตร PTT Blue Card และบัตรเครดิตยูโอบี รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%วันนี้ - 31 ธ.ค. 57

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง