Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
การประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์
บริการ
ความยั่งยืน

ภาพข่าว : ปตท.รับรางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน 3 ปีซ้อน

​เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้บริษัทมหาชนจดทะเบียนอื่นๆได้ตระหนักถึงการสื่อสารให้นักลงทุนที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของตลาดทุน

ภาพข่าว : ปตท. มอบรางวัล Eco-Driving Award ช่วยโลกลดร้อน

​ซึ่ง กลุ่ม ปตท. ริเริ่มตั้งแต่ปี 2556 มีรถขนส่งกว่า 1,300 คัน เข้าร่วมโครงการ

ปตท. ห่วงใยผู้ใช้รถเอ็นจีวี วอนหมั่นดูแลบำรุงรักษารถตามระยะ เพื่อความปลอดภัย

​เพื่อความปลอดภัยต่อทั้งผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนทุกราย

ปตท. ดำเนินการตามนโยบายรัฐทั้งการคืนทรัพย์สินและเปิดเสรีท่อก๊าซฯ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

​เพื่อรองรับแนวคิดของภาครัฐ จนสามารถประกาศข้อกำหนดฯ

ภาพข่าว : ปตท. รับรางวัล Asia's Most Admired Brand 2014

​ปตท. เป็น 1 ใน 100 บริษัทที่ได้รับการจัดอันดับจากกว่าบริษัทชั้นนำกว่า 500 บริษัทในเอเชีย

สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป

​ประจำสัปดาห์ที่ 18-22 พ.ค.58 และแนวโน้มในสัปดาห์ที่ 25-29 พ.ค. 58 โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว : ปตท. เปิดปฏิบัติการซ้อมแผนความปลอดภัยทางน้ำ

​เพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหล

ปตท. เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เปิด “โครงการป่าในกรุง” พื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ของคนกรุง

เพื่อให้เป็นป่าธรรมชาติ ที่มีแนวคิดแตกต่างจากสวนสาธารณะอย่างสิ้นเชิง

เมื่อชำระค่าน้ำมันผ่านบัตร UOB ทุกๆ 800 บาท/เซลส์สลิป ที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ

เมื่อชำระค่าน้ำมันผ่านบัตร UOB ทุกๆ 800 บาท/เซลส์สลิป ที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ

ฟรี! คูปองส่วนลดสำหรับซื้อเกลด สปอร์ต สตาร์ทเตอร์ เมื่อเติมน้ำมันที่ปั๊มปตท. ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ครบ 600 บาท

​ฟรี! คูปองส่วนลดสำหรับซื้อเกลด สปอร์ต สตาร์ทเตอร์ เมื่อเติมน้ำมันที่ปั๊มปตท. ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ครบ 600 บาท

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง