ณ วันที่ 25.03.19 05:04
บาท/ลิตร
36.26
28.58
28.85
25.84
20.64
27.29
30.89
บาท/กิโลกรัม
16.23