ณ วันที่ 21.08.18 22:30
บาท/ลิตร
36.86
29.48
29.75
26.74
21.19
28.89
31.89
บาท/กิโลกรัม
14.58