ณ วันที่ 24.01.19 20:32
บาท/ลิตร
34.16
26.48
26.75
23.74
19.54
26.09
29.69
บาท/กิโลกรัม
16.07