ณ วันที่ 21.09.17 13:57
บาท/ลิตร
34.56
27.18
27.45
24.94
20.24
25.49
28.49
บาท/กิโลกรัม
13.46