ณ วันที่ 22.05.19 16:24
บาท/ลิตร
36.96
29.28
29.55
26.54
20.99
28.19
31.79
บาท/กิโลกรัม
15.94