ณ วันที่ 18.07.18 07:47
บาท/ลิตร
36.26
28.88
29.15
26.24
20.84
28.59
31.59
บาท/กิโลกรัม
14.29