ณ วันที่ 11.12.18 18:35
บาท/ลิตร
34.86
27.18
27.45
24.44
20.09
27.09
30.69
บาท/กิโลกรัม
16.13