ณ วันที่ 24.04.19 09:51
บาท/ลิตร
37.56
29.88
30.15
27.14
21.34
28.19
31.79
บาท/กิโลกรัม
16.01