ณ วันที่ 25.08.16 13:07
บาท/ลิตร
31.76
24.38
24.65
22.14
17.99
24.19
27.19
บาท/กิโลกรัม
12.38