ณ วันที่ 24.02.17 06:12
บาท/ลิตร
34.96
27.58
27.85
25.34
20.09
26.59
29.59
บาท/กิโลกรัม
12.64