ณ วันที่ 25.06.19 21:33
บาท/ลิตร
34.86
27.18
27.45
24.44
19.89
26.19
29.79
บาท/กิโลกรัม
15.88