ณ วันที่ 24.02.18 15:32
บาท/ลิตร
34.66
27.28
27.55
25.04
20.44
26.69
29.69
บาท/กิโลกรัม
13.71