ณ วันที่ 25.08.19 06:22
บาท/ลิตร
34.76
27.08
27.35
24.34
19.89
25.79
29.64
บาท/กิโลกรัม
15.66