ณ วันที่ 23.06.18 23:10
บาท/ลิตร
36.36
28.98
29.25
26.74
21.14
28.79
31.79
บาท/กิโลกรัม
14.06