ณ วันที่ 16.09.19 07:58
บาท/ลิตร
35.06
27.38
27.65
24.64
20.04
26.09
29.94
บาท/กิโลกรัม
15.49