ณ วันที่ 25.02.18 11:04
บาท/ลิตร
34.66
27.28
27.55
25.04
20.44
26.69
29.69
บาท/กิโลกรัม
13.71