ณ วันที่ 21.09.19 23:03
บาท/ลิตร
35.36
27.68
27.95
24.94
20.19
26.39
30.24
บาท/กิโลกรัม
15.49