ณ วันที่ 21.07.18 09:01
บาท/ลิตร
36.26
28.88
29.15
26.24
20.84
28.59
31.59
บาท/กิโลกรัม
14.29