Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
6 ก.ค. 2561 ภาพข่าว : โครงการหลวง ร่วมกับ ปตท. พัฒนาการปลูกกาแฟอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดการสร้างต้นแบบชุมชนเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | Media Center | ความเคลื่อนไหว
​        นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานและร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม
 
        คาเฟ่ อเมซอน มีนโยบายสนับสนุนการใช้เมล็ดกาแฟจากชุมชนภายในประเทศ โดยร่วมมือกับโครงการหลวงและเครือข่ายชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาการปลูกกาแฟ เพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟดิบตามกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ถือเป็นแนวทางดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาร่วมกับชุมชนเพื่อให้ได้ประโยชน์และอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ความเคลื่อนไหว

24.12.2561

สถานการณ์น้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป

​สัปดาห์วันที่ 17-21 ธ.ค. 61 และคาดการณ์สัปดาห์วันที่ 24-28 ธ.ค. 61

17.12.2561

สถานการณ์น้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป

​สัปดาห์ที่ 10-14 ธ.ค. 61 และแนวโน้มสัปดาห์ 17-21 ธ.ค. 61