Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
11 เม.ย. 2560 ภาพข่าว : ปตท. ประสานความร่วมมือประชารัฐพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ เป็นเขตนวัฒกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | Media Center | ความเคลื่อนไหว

         พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติใน “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง โดย นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนามความร่วมมือการใช้พื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ ของ ปตท. บนที่ดิน 3,000 ไร่ เพื่อประสานความร่วมมือประชารัฐ สนับสนุนการพัฒนา “เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” (Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi)” ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงผลักดันสู่การเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และแหล่งรวมกำลังคนระดับภูมิภาคจนถึงระดับประเทศ

ความเคลื่อนไหว