Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
11 เม.ย. 2560 ภาพข่าว : ปตท. ประสานความร่วมมือประชารัฐพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ เป็นเขตนวัฒกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | Media Center | ความเคลื่อนไหว

         พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติใน “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง โดย นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนามความร่วมมือการใช้พื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ ของ ปตท. บนที่ดิน 3,000 ไร่ เพื่อประสานความร่วมมือประชารัฐ สนับสนุนการพัฒนา “เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” (Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi)” ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงผลักดันสู่การเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และแหล่งรวมกำลังคนระดับภูมิภาคจนถึงระดับประเทศ

ความเคลื่อนไหว

15.12.2560

กระทรวงวิทย์ สวทช. ผนึกกำลัง ปตท.พัฒนา และบริหาร EECi วังจันทร์วัลเลย์ สู่ศูนย์กลางพัฒนานวัตกรรมของอาเซียน

​สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการแข่งขันของประเทศ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

15.12.2560

ภาพข่าว : ปตท. - สวทช. ร่วมลงนามพัฒนาวังจันทร์วัลเลย์ให้เป็นฐานที่ตั้งสำคัญของ EECi

​เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ให้พร้อมดำเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมขั้นสูง

สิ่งที่คุณอาจสนใจ

ทำหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งในการแสวงหา ผลิต คิดค้นจำหน่ายพร้อมทั้งกระตุ้นเตือนใจให้คนตระหนักถึง