Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
24 ต.ค. 2560 ภาพข่าว : คลังฯ ปตท. จ.พิษณุโลก มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | Media Center | ความเคลื่อนไหว
​        นายจักริน จั่นตระกูล ผู้จัดการส่วนคลังน้ำมันพิษณุโลก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด ให้แก่ชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่หมู่ 2,3,7,10,15,18 อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเสริมสร้างกำลังกายและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

ความเคลื่อนไหว

15.11.2560

ภาพข่าว : ปตท. พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล สนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0

​เพื่อแสดงความพร้อมของ ปตท. ในการเป็นรัฐวิสาหกิจที่วางกลยุทธ์ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ Digital Transformation

14.11.2560

ภาพข่าว : ปตท. นำสื่อมวลชน ดูงานอนุรักษ์ป่าบ้านแม่เชียงรายลุ่ม จ.ลำปาง

​เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ ของ ปตท.

สิ่งที่คุณอาจสนใจ

ทำหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งในการแสวงหา ผลิต คิดค้นจำหน่ายพร้อมทั้งกระตุ้นเตือนใจให้คนตระหนักถึง