Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
29 พ.ย. 2560 ภาพข่าว : ปตท. สานพลังประชารัฐร่วมใจ แยกทิ้งขยะอันตราย
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | Media Center | ความเคลื่อนไหว
​        นายศิรศักดิ์ จันเทรมะ ผู้จัดการฝ่ายความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เป็นผู้แทน ปตท. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” ระหว่าง ปตท. กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร และตัวแทนภาคเอกชนรวมกว่า 13 หน่วยงาน ตามแนวทาง “ประชารัฐร่วมใจ แยกทิ้งขยะอันตราย” โดยมี นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และ นายชาตรี  วัฒนเขจร ผู้อำนวยการเขตราชเทวี เป็นประธานในพิธี โดย ปตท. ได้สนับสนุนพื้นที่อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่และอาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เป็นจุดรวบรวมของเสียอันตรายประเภทถ่านไฟฉาย เพื่อให้กรุงเทพมหานครนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

ความเคลื่อนไหว

07.12.2560

ภาพข่าว : ปตท. รับรางวัล TAQA Award 2017 แบรนด์ที่ผู้บริโภคพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

ปตท. รับรางวัลด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิ

06.12.2560

สถานการณ์น้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป

​สัปดาห์ที่ 27 พ.ย. -1 ธ.ค. 60 และแนวโน้มสัปดาห์ที่ 4-8 ธ.ค. 60 โดยส่วนวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่คุณอาจสนใจ

ทำหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งในการแสวงหา ผลิต คิดค้นจำหน่ายพร้อมทั้งกระตุ้นเตือนใจให้คนตระหนักถึง

07.12.2560

ภาพข่าว : ปตท. เปิดตัวกาแฟดริป สัมผัสรสชาติของกาแฟแท้คั่วบดแบบพกพา

​เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภคและลูกค้าประจำของคาเฟ่ อเมซอน

06.12.2560

ปตท. เปิดตัวกาแฟดริป สัมผัสรสชาติของกาแฟแท้คั่วบดแบบพกพา

​ปตท. ยังคงพัฒนาสินค้าและบริการของแบรนด์คาเฟ่ อเมซอนอย่างต่อเนื่อง

04.12.2560

ภาพข่าว : ปตท. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี 2017

​ปตท. มุ่งมั่นพัฒนาขึ้นด้วยความใส่ใจ พร้อมดูแลผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย