Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
29 พ.ย. 2560 ภาพข่าว : ปตท. สานพลังประชารัฐร่วมใจ แยกทิ้งขยะอันตราย
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | Media Center | ความเคลื่อนไหว
​        นายศิรศักดิ์ จันเทรมะ ผู้จัดการฝ่ายความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เป็นผู้แทน ปตท. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” ระหว่าง ปตท. กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร และตัวแทนภาคเอกชนรวมกว่า 13 หน่วยงาน ตามแนวทาง “ประชารัฐร่วมใจ แยกทิ้งขยะอันตราย” โดยมี นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และ นายชาตรี  วัฒนเขจร ผู้อำนวยการเขตราชเทวี เป็นประธานในพิธี โดย ปตท. ได้สนับสนุนพื้นที่อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่และอาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เป็นจุดรวบรวมของเสียอันตรายประเภทถ่านไฟฉาย เพื่อให้กรุงเทพมหานครนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

ความเคลื่อนไหว

26.12.2560

สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป

​ประจำสัปดาห์ที่ 18-22 ธ.ค. 60 และแนวโน้มสัปดาห์ที่ 25-29 ธ.ค.60 โดยส่วนวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

25.12.2560

ภาพข่าว : พลังงานจับมือ ปตท. แจกข้าวใหม่เมื่อเติมน้ำมันที่ปั๊ม ปตท. ทั่วประเทศรับปีใหม่

​เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.