Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
29 ม.ค. 2561 ภาพข่าว : รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เตรียมพร้อมแผน EECi
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | Media Center | ความเคลื่อนไหว
​        ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นพื้นที่หลักในการพัฒนาให้เป็นเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) โดยมี นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และ ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมให้การต้อนรับและนำชมพื้นที่ เพื่อเตรียมการพัฒนาตามแผนงานต่อไป

ความเคลื่อนไหว

05.11.2561

สถานการณ์น้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป

​สัปดาห์ที่ 29 ต.ค. 61 - 2 พ.ย. 61 และแนวโน้มสัปดาห์ที่ 5-9 พ.ย. 61

29.10.2561

สถานการณ์น้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป

​สัปดาห์ที่ 22-26 ต.ค. 61 และแนวโน้มสัปดาห์ที่ 29 ต.ค. 61 - 2 พ.ย. 61