Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
29 ม.ค. 2561 ภาพข่าว : รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เตรียมพร้อมแผน EECi
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | Media Center | ความเคลื่อนไหว
​        ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นพื้นที่หลักในการพัฒนาให้เป็นเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) โดยมี นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และ ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมให้การต้อนรับและนำชมพื้นที่ เพื่อเตรียมการพัฒนาตามแผนงานต่อไป

ความเคลื่อนไหว

22.05.2561

คลัง ปตท. จัด Safety Day ต่อเนื่องเป็นปีที่ 27

​เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจด้านความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน

21.05.2561

สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป

​ประจำสัปดาห์ที่ 14-18 พ.ค. 61 และแนวโน้มสัปดาห์ที่ 21-25 พ.ค. 61 โดยส่วนวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่คุณอาจสนใจ

ทำหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งในการแสวงหา ผลิต คิดค้นจำหน่ายพร้อมทั้งกระตุ้นเตือนใจให้คนตระหนักถึง