Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
27 ก.พ. 2561 ​ภาพข่าว : ปตท. จับมือ AIS พัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารใหม่เพื่อใช้ในงานบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซฯ
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | Media Center | ความเคลื่อนไหว
        บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดย นายยุทธนา วิญญูพงศ์พันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และ นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สถาบันนวัตกรรม พร้อมด้วย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) โดย นางสาวอัศนีย์ วิภาตเวทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานผลิตภัณฑ์ลูกค้าองค์กรและบริการระหว่างประเทศ และ นายวีรชัย พัชโรภาสวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการตลาดและงานขาย กลุ่มลูกค้าองค์กร ร่วมลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสาร NB – IoT เพื่องานปฏิบัติการและบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติ” โดยเป็นการวิจัยและพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Narrow Band Internet of Things ร่วมกับการพัฒนาระบบการวัดค่าออนไลน์พลังงานต่ำ ในงานบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ของ ปตท. ที่มีความยาวกว่า 4,000 กิโลเมตรทั่วประเทศ เสริมความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ

ความเคลื่อนไหว

10.09.2561

สถานการณ์น้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป

​สัปดาห์ที่ 3-7 ก.ย. 61 และแนวโน้มสัปดาห์ที่ 10-14 ก.ย. 61

05.09.2561

ภาพข่าว : ปตท. นำสื่อมวลชน จ.ลำปาง ศึกษาดูงาน OBA AICA และป่าในกรุง

​เพื่อศึกษาเรียนรู้การดำเนินธุรกิจของ ปตท.

สิ่งที่คุณอาจสนใจ

ทำหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งในการแสวงหา ผลิต คิดค้นจำหน่ายพร้อมทั้งกระตุ้นเตือนใจให้คนตระหนักถึง