Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
2 มี.ค. 2561 ภาพข่าว : ปตท. สนับสนุนน้ำแข็งแห้ง สืบสานโครงการฝนหลวง สู้ภัยแล้ง
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | Media Center | ความเคลื่อนไหว
​        นายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบน้ำแข็งแห้ง จำนวน 800 ตัน มูลค่ารวม 6,400,000 บาท ให้แก่ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2561 ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ โดย ปตท. ได้สนับสนุนน้ำแข็งแห้งให้แก่โครงการฝนหลวงต่อเนื่องเป็นปีที่ 20  นับตั้งแต่ปี 2541 รวมปริมาณน้ำแข็งแห้งกว่า 10,320 ตัน และถังบรรจุน้ำแข็งแห้ง 38 ถัง คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 84,400,000 บาท (รวมยอดปีนี้)

ความเคลื่อนไหว

18.06.2561

ภาพข่าว : ปตท. ขับเคลื่อนเยาวชนร่วมอนุรักษ์ตีก๋องปู่จา จ.ลำปาง ปีที่ 16

​โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีเยาวชนในพื้นที่ร่วมเรียนรู้และสืบสานประเพณีอันดีงาม

18.06.2561

สถานการณ์น้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป

​สัปดาห์ที่  11-15  มิ.ย. 61 และคาดการณ์สัปดาห์ที่ 18-22  มิ.ย. 61 โดยส่วนวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่คุณอาจสนใจ

ทำหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งในการแสวงหา ผลิต คิดค้นจำหน่ายพร้อมทั้งกระตุ้นเตือนใจให้คนตระหนักถึง