Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
2 ต.ค. 62
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | Media Center | สถานการณ์พลังงาน

World Trade Organization (WTO)  ปรับลดคาดการณ์อัตราการเติบโตของการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 จากประเมินเดือน เม.ย. 62 ที่ 2.6% มาสู่ระดับ 1.2% และ ปี 2563 ลดลงจาก 3% มาสู่ระดับ 2.7% เพราะสงครามการค้าเป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ 

Institute for Supply Management (ISM) รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Manufacturing Purchasing Managers’ Index-PMI) ของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย. 62 ลดลง 1.3 จุด MoM มาอยู่ที่ 47.8 จุด ลดลงต่ำสุดในรอบ 10 ปี

บริษัทจัดหาเรือขนส่งน้ำมัน McQuilling Services Broker ของสหรัฐฯ ระบุว่าค่าขนส่งน้ำมันดิบโดยเรือ VLCC (บรรทุกน้ำมันดิบประมาณ 2 MMB) จาก U.S. Gulf Coast ไปจีน ล่าสุดอยู่ที่ระดับ 9.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงต้นเดือน ก.ย. 62 ที่ระดับ 6.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากสหรัฐฯ คว่ำบาตร บริษัท COSCO ผู้ประกอบการเรือขนส่งน้ำมันรายใหญ่ของจีนเนื่องจากขนส่งน้ำมันดิบอิหร่าน ค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้การส่งออกน้ำมันดิบจากสหรัฐฯ สู่เอเชียลดลง     

โฆษกรัฐสภาอิหร่าน นาย Ali Larijani กล่าวว่าอิหร่านพร้อมเจรจากับซาอุดีอาระเบียตอบสนองพระราชดำรัสของมกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบียที่ระบุว่าการเผชิญหน้าระหว่างสองชาติ อาจทำให้เศรษฐกิจโลกล่มสลายจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น

API รายงานปริมาณสำรองน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ สัปดาห์สิ้นสุด 27 ก.ย. 62 ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 5.92 ล้านบาร์เรล อยู่ที่ 417.94 ล้านบาร์เรล