Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
7 พ.ย. 62
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | Media Center | สถานการณ์พลังงาน

การลงนามข้อตกลงทางการค้า Phase 1 ระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ นาย Donald Trump และประธานาธิบดีจีน นาย Xi Jingping อาจเลื่อนไปถึงเดือน ธ.ค. 62 จากที่ตลาดคาดว่าจะมีการลงนามในเดือนนี้

ด้านเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง โดย International Monetary Fund (IMF) ปรับลดคาดการณ์อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ของยูโรโซน (19 ประเทศ) ในปี 2562 เติบโต 1.2 % YoY ลดลงจากการคาดการณ์ในเดือน เม.ย. 62 ที่ 1.3 % YoY และในปี 2563 และ 2564 จะเติบโต 1.4 % YoY จากคาดการณ์ครั้งก่อนที่ 1.5 % YoY

Bloomberg รายงาน OPEC ผลิตน้ำมันดิบในเดือน ต.ค. 62 เพิ่มขึ้น 1.1 MMBD MoM อยู่ที่ 29.70 MMBD โดยซาอุดีอาระเบียผลิตน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 1.23 MMBD MoM อยู่ที่ 9.88 MMBD
 
ให้จับตามองการประชุมประจำปีของ OPEC ในวันที่ 5-6 ธ.ค. 62 ซึ่งล่าสุดอาจไม่ลดปริมาณการผลิตมากกว่าระดับปัจจุบันที่ 1.2 MMBD หลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของรัสเซีย นาย Alexander Novax กล่าวว่าราคาน้ำมันที่ระดับสูงกว่า $60/BBL เป็นราคาที่ตลาดน้ำมันมีเสถียรภาพ

สิ่งที่คุณอาจสนใจ

ทำหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งในการแสวงหา ผลิต คิดค้นจำหน่ายพร้อมทั้งกระตุ้นเตือนใจให้คนตระหนักถึง