Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
21 ส.ค. 62
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | Media Center | สถานการณ์พลังงาน

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ขยายกรอบเวลาในการชะลอการลงโทษบริษัท Huawei ของจีนออกไปอีก 90 วัน ทำให้ Huawei ยังสามารถซื้อส่วนประกอบจากบริษัทสหรัฐฯ ได้จนถึงวันที่ 18 พ.ย. 62 เพื่อให้โอกาสผู้ประกอบการในสหรัฐฯ ได้มีเวลาในการระยะปรับตัวเพิ่มขึ้น    

API รายงานปริมาณสำรองน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 ส.ค. 62 ลดลง 3.5 MMB WoW มาอยู่ที่ 439.8 MMB ลดลงมากกว่าที่ผลสำรวจนักวิเคราะห์โดย Reuters คาดการณ์ว่าจะลดลง 1.9 MMB WoW          

นาย Mike Pompeo รมว. กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ กล่าวว่าสหรัฐฯ จะทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกัน มิให้เรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านขนส่งน้ำมันไปให้ซีเรียซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ        

สิ่งที่คุณอาจสนใจ

ทำหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งในการแสวงหา ผลิต คิดค้นจำหน่ายพร้อมทั้งกระตุ้นเตือนใจให้คนตระหนักถึง