Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
  • ปี :
  • จังหวัด :
 • แจ้งเรื่องสินค้าและบริการ
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | Media Center | ถาม-ตอบ | ถามตอบ - ฝึกงาน
ถามตอบ - ฝึกงาน
 
 

ขอข้อมูลการรับนักศึกษาฝึกงาน

   
ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าฝึกงานกับ ปตท. ได้ที่ "การฝึกงานกับ ปตท. " หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้โดย
ตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2537 2602

 


  เมนู ถาม-ตอบ

 • นักลงทุน
 • สถานีบริการน้ำมัน
 • บัตรเติมน้ำมัน
 • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
 • ธุรกิจค้าปลีกในสถานีบริการ
 • ก๊าซหุงต้ม (LPG)
 • NGV
 • ก๊าซธรรมชาติในโรงงานอุตสาหกรรม
 • สั้งซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 • เยี่ยมชม ปตท.
 • สมัครงาน
 • ฝึกงาน
 • สอบถามข้อมูลเสนอแนะ และร้องเรียน
 •