Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
ถามตอบ - ฝึกงาน
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | Media Center | ถาม-ตอบ | ถามตอบ - ฝึกงาน
 
 

ขอข้อมูลการรับนักศึกษาฝึกงาน

   
ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าฝึกงานกับ ปตท. ได้ที่ "การฝึกงานกับ ปตท. " หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้โดย
ตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2537 2602

 
 

สอบถามข้อมูล เสนอเพิ่มเติม

ด้วยวิสัยทัศน์ที่เป็นเลิศของผู้บริหารกับความมุ่งมั่นของนักวิจัยและพนักงานในการวิจัยและพัฒนาให้ครบวงจรสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเป็นยังยืน

ดูรายละเอียด