Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
ถามตอบ - NGV
 
 

กรณีเกิดก๊าซรั่วในรถที่ติดตั้ง NGV ผู้ขับขี่จะต้องมีวิธีปฏิบัติเบื้องต้นอย่างไร ?

 
กรณีเกิดก๊าซรั่ว ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. ทำการปิดวาล์วที่ถังก๊าซ
2. เปลี่ยนเลือกเชื้อเพลิงมาใช้น้ำมันแทนการใช้ก๊าซ
3. ให้ขับรถกลับไปหาอู่ติดตั้งเพื่อให้ดำเนินการแก้ไข
 
รถที่ติดตั้ง NGV ถ้าวิ่งระยะทางไกลจะสามารถใช้ก๊าซอย่างเดียวตลอดได้หรือไม่ หรือต้องใช้สลับกับน้ำมัน และถ้าต้องใช้สลับกัน
จะสามารถรู้ได้อย่างไรว่าควรจะสลับใช้ตอนไหน?
   
ปกติแล้วรถที่ติดตั้ง NGV จะสตาร์ทด้วยน้ำมันก่อนแล้วจึงค่อยตัดเป็นก๊าซ NGV และผู้ใช้รถควรสลับมาใช้น้ำมัน เมื่อใกล้ถึงที่หมาย
 
การสมัครบัตร Fleet card ต้องทำอย่างไร และติดต่อหน่วยงานใด ?
 
1. กรณีเป็นลูกค้า NGV ซึ่งต้องการบัตร Fleet card เพื่อเติม NGV อย่างเดียว ติดต่อส่วนบริการและลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2537 5881
2. กรณีเป็นลูกค้าน้ำมัน ซึ่งต้องการใช้บัตร Fleet card เพื่อเติมน้ำมัน และ NGV รวมถึงซื้อน้ำมันหล่อลื่น
ติดต่อส่วนพัฒนาระบบและสถานีบริการ โทร. 0 2537 2434-5 หรือ 0 2537 2446
 
ถ้าบัตรทองสูญหายหรือชำรุด ต้องปฏิบัติอย่างไร และต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง สำหรับกรณีรถส่วนบุคคลและนิติบุคคล?
 
ขั้นตอนการทำบัตร กรณีบัตรสูญหายและหรือชำรุด

กรณีบัตรหาย ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
    1.1 ใบแจ้งความที่สถานีตำรวจ (ตัวจริง)(ระบุว่า บัตรเติมก๊าซ NGV ทะเบียนรถ …… หาย)
    1.2 สำเนารายการจดทะเบียนรถ
    1.3 ชำระเงินค่าธรรมเนียมทำบัตรใหม่ 100 บาท/ ใบ/ คัน ติดต่อเจ้าหน้าที่ ห้องการเงิน เวลา 9.00 -16.00 น.
วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้น วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์
    1.4 นำใบเสร็จชำระเงินมาติดต่อรับบัตรที่ห้องทำบัตรเติมก๊าซ NGV อาคารปตท.สำนักงานใหญ่ ชั้น1 เพื่อทำการออกบัตรใหม่
หมายเหตุ:
*   กรณีที่เป็นนิติบุคคล ต้องนำสำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้าเพิ่มมาด้วย
** กรณีเจ้าของรถไม่ได้เป็นผู้แจ้งความเอง ให้เซ็นใบมอบอำนาจให้ผู้ไปแจ้งความแทนด้วย
กรณีบัตรชำรุด
นำบัตรเก่าที่ชำรุด พร้อมสำเนารายการจดทะเบียนรถ ติดต่อที่ห้องทำบัตรเติมก๊าซ NGV อาคารปตท.สำนักงานใหญ่ ชั้น1
เพื่อทำบัตรใหม่ทดแทน โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
กรณีบัตรหายหรือชำรุด สำหรับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด และไม่สะดวกมารับบัตรเอง
แฟกซ์เอกสารสำเนาใบสลิปการโอนค่าธรรมเนียมทำบัตรใหม่ 100 บาท/ ใบ/ คัน
พร้อมระบุ ชื่อ-นามสุกล, ที่อยู่, เบอร์โทรติดต่อ และทะเบียนรถของลูกค้า แล้วแฟกซ์เอกสาร มาที่เบอร์แฟกซ์ 0 2537 3888

หมายเหตุ:
*     กรณีที่เป็นนิติบุคคล กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้าเพิ่มมาด้วยนิติบุคคล
**   กรุณาโทรแจ้งยืนยันการส่งเอกสาร ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2537 3777
*** ปตท.จะจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลูกค้าระบุไว้ ภายใน 1 อาทิตย์
 
การตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ประจำปีต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และเหมือนกันทุกที่หรือไม่?
 
เอกสารที่ใช้ในการตรวจสภาพประจำปี คือ สำเนาทะเบียนรถ โดยทุกที่จะใช้เอกสารเหมือนกันหมด
 
จะขอรับแผนที่สถานีบริการ NGV ปตท.ได้ที่ใดบ้าง และต้องติดต่อหน่วยงานใด?
 
สามารถติดต่อขอรับได้ที่ห้องทำบัตรเติมก๊าซ NGV อาคารปตท.สำนักงานใหญ่ ชั้น 1
 
จะสามารถเติมก๊าซ NGV ได้หรือไม่ ขณะเกิดฝนตกฟ้าร้อง ?
 
กรณีมีฝนตกฟ้าร้อง ลูกค้าก็ยังสามารถเติมก๊าซได้ เพราะทางสถานีบริการมีระบบรองรับความปลอดภัย
โดยมีสายล่อฟ้าเพื่อป้องกันเวลาเกิดฟ้าผ่า และบริเวณตู้จ่ายก็มีการติดตั้งสายดินเพื่อความปลอดภัย
แต่ในกรณีที่บางสถานีไม่เติมก๊าซให้นั้น เนื่องจากขณะนั้นอาจจะมีฝนตกหนัก และมีฝนสาดมาที่ตู้ POS ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์
ซึ่งจะทำให้ตู้ POS เปียกและไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้นทางสถานีจะหลีกเลี่ยงการเติมก๊าซในช่วงเวลาดังกล่าว
ในปัจจุบัน ปตท.ทยอยติดตั้งตู้ครอบเครื่องPOS
เพื่อไม่ให้โดนน้ำเวลามีฝนตกซึ่งจะพิจารณาติดตั้งในสถานีที่มีรถยนต์ที่รอเติมก๊าซเป็นจำนวนมากก่อน
 
เพราะเหตุใดบางสถานีบริการ NGV จึงเกิดปัญหาแรงดันก๊าซต่ำ ?
 
เนื่องจากสถานีบริการ NGV ณ เวลาดังกล่าว เป็นช่วงที่มีรถเข้าเติมก๊าซเต็มทุกหัวจ่าย ส่งผลทำให้แรงดันในการจ่ายก๊าซลดลง
เป็นเหตุให้รถของลูกค้าสามารถเติมก๊าซได้น้อยลง โดยส่วนใหญ่ ทางสถานีจะทำการการปิดหัวจ่ายบางหัวจ่ายเป็นการชั่วคราว
เพื่อปรับแรงดันก๊าซให้ขึ้นสูง จนกว่าจะสามารถจ่ายก๊าซได้ตามปกติ
โดยมักจะพบปัญหาดังกล่าวในสถานีลูกและสถานีที่รับก๊าซทางท่อ
 
องค์ประกอบทางเคมีของก๊าซ NGV ประกอบด้วยอะไรบ้าง และมีปริมาณเท่าไหร่ ?
 
ในก๊าซ NGV จะประกอบด้วย ก๊าซมีเทน เป็นองค์ประกอบหลัก ประมาณ 70-80 %
 
ราคาเนื้อก๊าซในแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันเพราะเหตุใด?
 
ปตท. มีหลักเกณฑ์ในการคิดราคาก๊าซ ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครั้งที่ 5/2545 และครั้งที่ 7/2550
หากสถานีบริการอยู่ในระยะห่างในรัศมีไม่เกิน 50 กม.จะไม่คิดค่าขนส่งก๊าซ แต่ถ้าสถานีบริการนั้นอยู่ระยะห่างในรัศมีมากกว่า 50 กม.
จะมีการคิดค่าขนส่งเข้าไปในราคาก๊าซ เพิ่มขึ้นตามระยะห่างจากสถานีหลัก
 
ปตท.มีนโบบายในเรื่องของการปัดเศษสตางค์อย่างไร?
 
ปตท.ได้ส่งหนังสือประกาศแจ้งไปยังสถานีบริการ NGV ทุกแห่ง ในเรื่องของหลักเกณฑ์การปัดเศษสตางค์ให้เป็นธรรม และเป็น
ไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด หากพบว่าสถานีใดไม่ปฏิบัติตาม ก็สามารถแจ้งเป็นเรื่องร้องเรียนมายัง ปตท.
เพื่อทำการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขต่อไป ผ่านทาง PTT call center 1365 ติดต่อ NGV กด 5
 
ใบกำกับภาษีที่ได้รับจากสถานีบริการที่มีคำว่า “พิมพ์ซ้ำ” หมายความว่า?
 
ใบกำกับภาษีที่มีคำว่าพิมพ์ซ้ำนั้น จะเป็น “ใบแทน/ใบรับสินค้า” ซึ่งเป็นเอกสารที่ออกแทนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 
หากได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง?
 
กรณีใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง ลูกค้าต้องกรอกแบบฟอร์มขอแก้ไขใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีตัวจริงที่ต้องการแก้ไข สามารถขอย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 เดือน
 
หากใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีชำรุดหรือสูญหาย?
 
กรณีใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีชำรุดหรือสูญหาย ลูกค้าต้องกรอกแบบฟอร์มขอออกใบแทน/สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (กรณีชำรุด) หรือใบแจ้งความเป็นหลักฐาน (กรณีสูญหาย) สามารถขอย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 เดือน
 
ทำไมจึงไม่มีสถานีบริการ NGV ในเขตตัวเมืองของกรุงเทพฯ?
 
การที่ปตท.ไม่สามารถเปิดสถานีบริการ NGV ในเขตตัวเมืองของกรุงเทพฯ ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 2 ประการ ดังนี้

1. ข้อจำกัดทางกฎหมาย โดยกฎของกระทรวงพลังงาน ประกาศไม่ให้มีการเปิดสถานีบริการ NGV ในเขตชุมชน
2. ข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ในการก่อสร้างสถานีบริการ NGV เนื่องจากการก่อสร้างสถานีจำเป็นต้องใช้พื้นที่จำนวนมาก
เพื่อก่อสร้างอาคารคอมเพรสเซอร์ และต้องมีพื้นที่เพียงพอให้รถขนส่งก๊าซสามารถสัญจรได้ด้วย
 
รถขนส่งที่ติดตั้ง NGV สามารถนำมาใช้ขนส่งก๊าซ LPG ได้หรือไม่ ?
 
ไม่สามารถทำได้ เพราะผิดกฎหมายรวมทั้งรถขนส่งก๊าซ NGV ถูกออกแบบมาสำหรับขนส่งก๊าซ NGV เท่านั้น
 
ถังก๊าซ NGV ในปัจจุบันมีขนาดเท่าไหร่บ้าง แต่ละขนาดสามารถบรรจุก๊าซได้กี่กิโลกรัม ?
 
ถังก๊าซ NGV ขนาดต่างๆ ที่นิยมใช้กับรถแต่ละประเภทในประเทศไทย มีดังนี้
 
 

ขนาดถังก๊าซ NGV

ปริมาณการบรรจุก๊าซ NGV

กลุ่มรถที่ใช้

จำนวนถังที่ใช้

60 ลิตร

12  กก.

รถตู้

2 ใบ/คัน

70 ลิตร

14 กก.

รถยนต์ส่วนบุคคล

1 ใบ/คัน

100 ลิตร

20 กก.

รถแท็กซี่

1 ใบ/คัน
145 ลิตร
28-29 กก.

รถขนาด 6 ล้อขึ้นไป

6-8 ใบ/คัน

 
 

สอบถามข้อมูล เสนอเพิ่มเติม

ด้วยวิสัยทัศน์ที่เป็นเลิศของผู้บริหารกับความมุ่งมั่นของนักวิจัยและพนักงานในการวิจัยและพัฒนาให้ครบวงจรสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเป็นยังยืน

ดูรายละเอียด