Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
กระทรวงพลังงาน กรมบัญชีกลาง ปตท. พร้อมสนับสนุนร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ซื้อก๊าซหุงต้ม ผ่านบัตร

                   เมื่อเร็วๆ นี้ นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโครงการช่วยเหลือด้านพลังงานผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร่วมกับ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  โดยมี นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และ นางอรวดี โพธิสาโร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม เพื่อประกาศความพร้อมเดินหน้าโครงการช่วยเหลือด้านพลังงานที่มุ่งเน้นประโยชน์ให้ตกแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยโดยตรง โดยนำร่องการมอบส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อรายต่อเดือน ให้แก่ ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเป็นผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ซื้อก๊าซหุงต้มเดิม ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการ ปตท. จำนวน 30 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยอย่างยั่งยืน ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต

 

                   ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์ข้างต้น จำนวน 88,189 ราย สามารถซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าก๊าซที่ลงทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture : EDC) ของธนาคารกรุงไทย จำนวนกว่า 2,000 ร้านค้าทั่วประเทศ