Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
กลุ่ม ปตท. ร่วมทอดกฐินและผ้าป่า ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง
เมื่อเร็วๆ นี้  นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (กลาง) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่ม ปตท. ร่วมทอดกฐินและผ้าป่า กลุ่มปตท. ประจำปี 2561 ณ  วัดโลกโมฬี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และวัดพระนอนหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ อันเป็นกิจกรรมสำคัญของกลุ่ม ปตท. ในการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน เพื่อสืบสานทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา  โดยได้รับเกียรติจาก นางมันทนา กันสิทธิ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และพลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ กรรมการ ปตท. ร่วมงานบุญประจำปีในครั้งนี้ด้วย