Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ โดย กลุ่ม ปตท. ได้รับรางวัล Thai Contractor Award 2019


             เมื่อเร็วๆ นี้  นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม และ นายวรพงษ์ นาคฉัตรีย์ (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและบริหารการก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เข้ารับรางวัล Thai Contractor Award 2019 จาก นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล (กลาง) นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงาน “Future Construction : BUILT TO LAST” จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 90 ปี การก่อตั้งสมาคมฯ ณ  โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก ด้วย “โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์
จ.ระยอง” ซึ่งประกอบไปด้วย สถาบันวิทยสิริเมธี (
VISTEC) โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) และโครงการปลูกป่าวังจันทร์ เป็นโครงการที่มีคุณประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทั้งในด้านรูปแบบโครงการ เทคโนโลยีการก่อสร้าง การบริหารจัดการประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสังคม ชุมชน ตลอดจนสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศชาติ