Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
2 เม.ย. 2560 แหล่งยาดานาซ่อมบำรุงแล้วเสร็จเร็วกว่าแผน 1 วัน จ่ายก๊าซฯ เข้าสู่ระบบได้ตามปกติแล้ว

         นายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าตามที่ผู้ผลิตแหล่งยาดานาได้หยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติเพื่อซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซฯเชื่อมแท่นผลิตใหม่เข้ากับแท่นผลิตเดิมตามแผนงานประจำปี ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 นั้น ขณะนี้การซ่อมบำรุงแล้วเสร็จ โดยผู้ผลิตแหล่งก๊าซฯ เมียนมาทุกแหล่งจ่ายก๊าซฯ กลับเข้าสู่ระบบตามปกติได้ตั้งแต่เวลา 08.46 น. ของวันนี้ (2 เมษายน 2560)

        ปตท.ได้ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์การซ่อมบำรุงของผู้ผลิตอย่างใกล้ชิดโดยมีการประสานงานจัดเตรียมเชื้อเพลิงสำรองไว้ล่วงหน้าซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงใคร่ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลูกค้า และประชาชนผู้ใช้พลังงานทุกท่าน

        นายนพดล กล่าวเสริมว่า"สำหรับในปีนี้ยังมีแผนการซ่อมบำรุงของ บริษัททรานส์ไทย– มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 6 กันยายน 2560 เป็นเวลา 7 วัน ทำให้ต้องหยุดจ่ายก๊าซฯ ให้โรงไฟฟ้าจะนะ และสถานีเอ็นจีวีจะนะ จ.สงขลาประมาณ237ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งนี้ ปตท.ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าเพื่อบริหารจัดการเตรียมเชื้อเพลิงรองรับให้เพียงพอความต้องการของผู้ใช้พลังงานและให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดโดยต้องขอความร่วมมือในการใช้พลังงานอย่างประหยัดเช่นเดิม เพื่อประโยชน์และความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ"

ข่าวธุรกิจ

21.12.2560

ภาพข่าว : ปตท. สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ให้คนไทยได้สัมผัสประสบการณ์ระดับโลก ครั้งแรกในเมืองไทย

​เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยการเปิดเส้นทางนักแข่งไทยสู่กีฬามอเตอร์สปอร์ตระดับโลก