Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
15 ก.พ. 2561 ภาพข่าว : ปตท. ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทยเปิดการให้บริการหักภาษี ณ ที่จ่ายกับหน่วยงานรัฐที่ใช้บัตรเติมน้ำมัน ปตท. (PTT Fleet Card)
        นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมเปิดตัว บัตรเติมน้ำมัน ปตท. (PTT Fleet Card) สำหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ผ่านการบริการด้วยระบบ KTB E – withholding TAX ที่จะบริการหักภาษี ณ ที่จ่าย และยื่นภาษีฯ แทนหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ  เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ
 
        โดยธนาคารกรุงไทย ถือเป็นธนาคารอันดับหนึ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐและเอกชน โดยบริการนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานภาครัฐในการเป็นตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% และนำส่งกรมสรรพากรแบบอัตโนมัติ ผ่านระบบ KTB e– withholding TAX เมื่อใช้บัตรเติมน้ำมันของธนาคาร ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. กว่า 1,600 สาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ ระบบการใช้งานยังสะดวก ปลอดภัย ลดความยุ่งยากในการทำงาน สามารถวางแผน และตรวจสอบข้อมูลการใช้น้ำมันได้อีกด้วย

ข่าวธุรกิจ

19.03.2561

ภาพข่าว : ปตท. - รฟท. ผนึกกำลังทดสอบใช้ไบโอดีเซล B10 ในเครื่องยนต์รถไฟเส้นทางบ้านแหลม – แม่กลอง

​เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการเพิ่มส่วนผสมของไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซล

17.03.2561

ภาพข่าว : ผู้บริหาร ปตท. ร่วมแสดงความยินดีกับ ซีอีโอ คนที่ 9

​ซึ่งทีมผู้บริหารพร้อมร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจของ ปตท. ให้ก้าวหน้า เป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจ

สิ่งที่คุณอาจสนใจ

ทำหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งในการแสวงหา ผลิต คิดค้นจำหน่ายพร้อมทั้งกระตุ้นเตือนใจให้คนตระหนักถึง