Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
15 ก.พ. 2561 ภาพข่าว : ปตท. ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทยเปิดการให้บริการหักภาษี ณ ที่จ่ายกับหน่วยงานรัฐที่ใช้บัตรเติมน้ำมัน ปตท. (PTT Fleet Card)
        นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมเปิดตัว บัตรเติมน้ำมัน ปตท. (PTT Fleet Card) สำหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ผ่านการบริการด้วยระบบ KTB E – withholding TAX ที่จะบริการหักภาษี ณ ที่จ่าย และยื่นภาษีฯ แทนหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ  เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ
 
        โดยธนาคารกรุงไทย ถือเป็นธนาคารอันดับหนึ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐและเอกชน โดยบริการนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานภาครัฐในการเป็นตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% และนำส่งกรมสรรพากรแบบอัตโนมัติ ผ่านระบบ KTB e– withholding TAX เมื่อใช้บัตรเติมน้ำมันของธนาคาร ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. กว่า 1,600 สาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ ระบบการใช้งานยังสะดวก ปลอดภัย ลดความยุ่งยากในการทำงาน สามารถวางแผน และตรวจสอบข้อมูลการใช้น้ำมันได้อีกด้วย

ข่าวธุรกิจ

15.06.2561

ปตท. บริษัทน้ำมันรายแรกของไทยร่วมพัฒนา PTT e-Wallet กับ KBank ตอบสนองผู้บริโภคยุคดิจิทัล

​ตอบรับนโยบายสังคมไร้เงินสด ตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภค

สิ่งที่คุณอาจสนใจ

ทำหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งในการแสวงหา ผลิต คิดค้นจำหน่ายพร้อมทั้งกระตุ้นเตือนใจให้คนตระหนักถึง

18.06.2561

ภาพข่าว : ปตท. ขับเคลื่อนเยาวชนร่วมอนุรักษ์ตีก๋องปู่จา จ.ลำปาง ปีที่ 16

​โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีเยาวชนในพื้นที่ร่วมเรียนรู้และสืบสานประเพณีอันดีงาม

18.06.2561

สถานการณ์น้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป

​สัปดาห์ที่  11-15  มิ.ย. 61 และคาดการณ์สัปดาห์ที่ 18-22  มิ.ย. 61 โดยส่วนวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)