Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
8 มี.ค. 2560 ภาพข่าว : ปตท. รับ EIA Monitoring Awards การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | Media Center | ข่าว | ข่าวสังคมสิ่งแวดล้อม | 8 มี.ค. 2560 ภาพข่าว : ปตท. รับ EIA Monitoring Awards การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม

 

          พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบรางวัล EIA Monitoring Awards ให้ 19 โครงการของกลุ่ม ปตท.  โดย นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และนายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. เป็นผู้แทนรับรางวัล ซึ่ง EIA Monitoring Awards นับเป็นรางวัลสำคัญที่สุดด้านสิ่งแวดล้อมของไทยที่แสดงถึงการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี และเป็นรางวัลที่ภาครัฐ และภาคประชาสังคมให้ความเชื่อมั่นตลอดมา

ข่าวสังคมสิ่งแวดล้อม

27.06.2560

ภาพข่าว : ปตท. ร่วมผนึกพลังรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบถนนวิภาวดี

​เพื่อรณรงค์ให้เกิดการฟื้นฟู และสร้างพลังในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สิ่งที่คุณอาจสนใจ

ทำหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งในการแสวงหา ผลิต คิดค้นจำหน่ายพร้อมทั้งกระตุ้นเตือนใจให้คนตระหนักถึง