Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
    • ปี :
    • จังหวัด :
ข่าวธุรกิจ
  • ปี พ.ศ.
  • เดือน
เดือนกรกฎาคม
11.07.2557
​เป็น 1 ใน 100 สุดยอดผลงานด้านเทคโนโลยีจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของปีที่ผ่านมา
10.07.2557
ยังเป็นบริษัทไทยบริษัทเดียวที่ได้รับการจัดอันดับ
08.07.2557
​ปตท. จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศทั้งในวันนี้และในอนาคต
01.07.2557
​โดยการสำรวจของนิตยสารอัลฟ่าเซาท์อีสเอเชีย
ทั้งหมด 5 รายการ