Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | โอกาสทางธุรกิจ | การจัดหาพัสดุ | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี

 
 
ดูประกาศแผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุก่อนปี 2561 คลิกที่นี่
ตรวจสอบการทบทวนแผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุปี 2561 คลิกที่นี่
แสดงผลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ ชื่อโครงการ ชื่อรายการ ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน-ปี ที่คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนเงิน
งบประมาณ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สถานะ
1 จ้างปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด ชั้น 23 และ ชั้น 3 จ้างปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด ชั้น 23 และ ชั้น 3 การจัดหาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พฤษภาคม 2561 1,605,000.00 แผนประจำปี
2 นิทรรศการงานสัปดาห์ความปลอดภัยสายปฏิบัติการคลัง จ้างออกแบบ จัดสร้าง ติดตั้ง ตกแต่ง รื้อถอน เวทีและอุปกรณ์ตกแต่งนิทรรศการงานสัปดาห์ความปลอดภัยสายปฏิบัติการคลัง การจัดหาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พฤษภาคม 2561 1,070,000.00 แผนประจำปี
3 PTT GROUP ENERGY PLUS PTT GROUP ENERGY PLUS การจัดหาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พฤษภาคม 2561 1,293,630.00 แผนประจำปี
4 Merger and Acquisition (M&A) Market Information Subscription จัดซื้อฐานข้อมูล Merger and Acquisition (M&A) Information การจัดหาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พฤษภาคม 2561 1,070,000.00 แผนประจำปี
5 จัดทำป้ายข้อมูลผลงานที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว เป็นชุมชนต้นแบบ จัดทำป้ายข้อมูลพื้นที่ผลงานที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว การจัดหาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พฤษภาคม 2561 1,070,000.00 แผนประจำปี
6 งานจัดซื้อจัดจ้างพื้นที่ปตท.สนญ. ของหน่วยงานอส.ปธพ. งานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคาร 3 ชั้น 1-2 การจัดหาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พฤษภาคม 2561 7,490,000.00 แผนประจำปี
7 จ้างจัดกิจกรรม PTT Music Festival 2018 จ้างจัดกิจกรรม PTT Music Festival 2018 การจัดหาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พฤษภาคม 2561 4,815,000.00 แผนประจำปี
8 จัดซื้อถังดับเพลิง ชนิดผงเคมี และ ชนิด CO₂ จัดซื้อถังดับเพลิง ชนิดผงเคมี และ ชนิด CO₂ ณ ส่วนบริการงานคลังภาคตะวันออก ฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก จ.ชลบุรี การจัดหาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พฤษภาคม 2561 728,413.20 แผนประจำปี