ณ วันที่ 22.07.18 03:39
บาท/ลิตร
36.26
28.88
29.15
26.24
20.84
28.59
31.59
บาท/กิโลกรัม
14.29