ณ วันที่ 21.02.19 17:37
บาท/ลิตร
34.96
27.28
27.55
24.54
19.94
27.29
29.89
บาท/กิโลกรัม
16.44