ณ วันที่ 20.08.17 14:48
บาท/ลิตร
33.76
26.38
26.65
24.14
19.94
24.69
27.69
บาท/กิโลกรัม
13.19