ณ วันที่ 23.06.17 12:17
บาท/ลิตร
32.66
25.28
25.55
23.04
19.24
23.89
26.89
บาท/กิโลกรัม
13.03