ณ วันที่ 28.05.18 04:43
บาท/ลิตร
36.86
29.48
29.75
27.24
21.44
29.29
32.29
บาท/กิโลกรัม
14.14