Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH

ฝึกงานกับ ปตท.

ปตท.ส่งเสริมคนดีและคนเก่ง เริ่มจากทักษะ และประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ค้นพบอาชีพที่ตนเองรัก เตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอนาคต เพื่อเป็นคนดีคนเก่งพัฒนาประเทศไทยต่อไป

ปตท.รับและคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อฝึกงาน 2 ครั้ง / ปี 

PTT SPIRIT Internship ​การฝึกงาน​ ช่วงเวลารับสมัครและคัดเลือก​
​Co-operative Internship ​มกราคม - เมษายน ​กันยายน - ตุลาคม
​Summer Internship ​มิถุนายน - กรกฎาคม ​ธันวาคม - มกราคม
 

กรอกใบสมัคร click