ณ วันที่ 20.07.19 04:20
บาท/ลิตร
35.76
28.08
28.35
25.34
20.39
26.69
30.29
บาท/กิโลกรัม
15.85