ณ วันที่ 26.07.16 02:59
บาท/ลิตร
30.66
23.28
23.55
21.04
16.99
24.19
27.19
บาท/กิโลกรัม
12.53