ณ วันที่ 16.11.18 08:48
บาท/ลิตร
35.96
28.58
28.85
25.84
20.64
29.29
32.89
บาท/กิโลกรัม
15.73