ณ วันที่ 26.08.16 06:37
บาท/ลิตร
31.76
24.38
24.65
22.14
17.99
23.69
26.69
บาท/กิโลกรัม
12.38