ณ วันที่ 24.07.17 15:28
บาท/ลิตร
33.16
25.78
26.05
23.54
19.54
24.79
27.79
บาท/กิโลกรัม
13.37