ณ วันที่ 19.09.18 14:43
บาท/ลิตร
38.06
30.68
30.95
27.94
21.79
29.89
32.89
บาท/กิโลกรัม
15.13