ณ วันที่ 29.06.16 08:48
บาท/ลิตร
31.56
24.18
24.60
22.04
17.99
24.69
27.69
บาท/กิโลกรัม
12.55