ณ วันที่ 20.10.19 03:47
บาท/ลิตร
34.26
26.58
26.85
23.84
19.64
25.69
29.54
บาท/กิโลกรัม
15.73