ณ วันที่ 05.12.16 15:27
บาท/ลิตร
32.86
25.48
25.75
23.24
18.69
24.49
27.49
บาท/กิโลกรัม
11.89