ณ วันที่ 22.08.18 10:08
บาท/ลิตร
36.86
29.48
29.75
26.74
21.19
29.19
32.19
บาท/กิโลกรัม
14.58