ณ วันที่ 18.08.17 00:25
บาท/ลิตร
33.76
26.38
26.65
24.14
19.94
25.19
28.19
บาท/กิโลกรัม
13.19