ณ วันที่ 25.05.17 02:51
บาท/ลิตร
34.46
27.08
27.35
24.84
20.14
25.49
28.49
บาท/กิโลกรัม
13.05