ณ วันที่ 19.06.18 14:10
บาท/ลิตร
36.36
28.98
29.25
26.74
21.14
28.79
31.79
บาท/กิโลกรัม
14.06