ณ วันที่ 16.01.18 18:47
บาท/ลิตร
35.06
27.68
27.95
25.44
20.64
27.59
30.59
บาท/กิโลกรัม
13.33