ณ วันที่ 23.03.18 00:39
บาท/ลิตร
34.86
27.48
27.75
25.24
20.34
26.99
29.99
บาท/กิโลกรัม
13.57