Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
การประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์
บริการ
ความยั่งยืน

ปตท. แจ้งข่าวซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซฯ ในสหภาพเมียนม่าร์แล้วเสร็จ ผู้ผลิตเริ่มจ่ายก๊าซฯ กลับเข้าสู่ระบบแล้ว

​ขอขอบคุณในความสนับสนุนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทำให้ภารกิจลุล่วงสมบูรณ์

​ปตท. แจ้งราคาก๊าซธรรมชาติปรับลดลงตามราคาน้ำมันโลก ส่งผลดีต่อผู้ใช้เชื้อเพลิง

​จะส่งผลดีต่อต้นทุนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ภาพข่าว : ปตท. ยกย่องเด็กปั๊มฮีโร่ มอบรางวัลและเชิดชูเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

​เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่พนักงานอื่นๆ ให้มีจิตสำนึก รักการบริการ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ภาพข่าว : ปตท. รับรางวัล Asian Excellence Awards 2015

​จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia

สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป

​ประจำสัปดาห์ที่ 13-17 เม.ย. 58 และแนวโน้มในสัปดาห์ที่ 20-24  เม.ย. 58 โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

​สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป

​ประจำสัปดาห์ที่ 6-10 เม.ย. 58 และแนวโน้มในสัปดาห์ที่ 13-17  เม.ย. 58 โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว : ปตท.สืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพรผู้สูงอายุจากชุมชนรอบคลัง

​แสดงมุทิตาจิตในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย

ภาพข่าว : ปตท. ร่วมกับจังหวัดลำปางจัดการแข่งขันตีก๋องปูจา ประจำปีที่ 14

เป็นผู้สนับสนุนหลักมาตั้งแต่ปี 2545

ร่วมสร้างสรรค์ Godji Family ในสไตล์คุณ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 360,000 บาท วันนี้ถึง 15 พ.ค. 58

​ร่วมสร้างสรรค์ Godji Family ในสไตล์คุณ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 360,000 บาท วันนี้ถึง 15 พ.ค. 58

Dark-Choco-and-Strawberry-Choco.aspx

​​Dark Choco and Strawberry Choco เติมรักให้ครบรสกับ 2 รสชาติใหม่จากคาเฟ่ อเมซอน Chocolate lover ไม่ควรพลาด วันนี้ -  30 เมษายนนี้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง