Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
การประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์
บริการ
ความยั่งยืน

ปตท. แจงปี 2559 การดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ Pride and Treasure Of Thailand

​ทำให้สามารถฝ่าวิกฤต สร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม และมีผลประกอบการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ภาพข่าว : ปตท. ส่งมอบโครงการต้นแบบการใช้ไฮดรอลิคแรมปั๊มกับพื้นที่บนภูเขาสูงที่มีแหล่งน้ำซับขนาดเล็ก ที่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

​ช่วยให้ชุมชนมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าและน้ำมันในการปั๊มน้ำ

แหล่งซอติก้าซ่อมบำรุงเสร็จตามแผน จ่ายก๊าซฯ เข้าสู่ระบบตามปกติแล้ว

​ปตท. ขอให้ประชาชนมั่นใจในการบริหารและติดตามการซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซฯ

ปตท. ขยายผลการใช้พลังงานสะอาดแก้ปัญหาน้ำประปาเพื่ออุปโภคและบริโภคของชุมชนในพื้นที่สูง ส่งมอบเป็นแห่งที่ 3

​ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมัน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาให้แก่ชุมชน

สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป

​ประจำสัปดาห์ที่ 6-10 ก.พ.60 และแนวโน้มสัปดาห์ที่ 13-17 ก.พ.60 โดยส่วนวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว : กลุ่ม ปตท. สนับสนุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

​เพื่อสนับสนุนการแพทย์ไทยและร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพข่าว : ปตท. เปิดบ้าน OBA ต้อนรับ “CEO Forum” รวมพลังรัฐวิสาหกิจก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูงร่วมกัน

​พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารธุรกิจน้ำมันและธุรกิจกาแฟ Brand ไทย ให้แก่คนไทย และผู้ประกอบการ SME

ภาพข่าว : ปตท. มอบเงินช่วยเหลือชุมชนที่ประสบเหตุอัคคีภัย

​โดยเป็นเงินที่ได้รับบริจาคจากพนักงาน ปตท.

อร่อยโดนใจ กับ 2 เมนูใหม่ ฉลองวันแห่งความรัก

​Time to Sweet

ใหม่ ! Amazon Party Tumbler limited edition

​Amazon Party Tumbler

ดาวน์โหลดฟรี! หนังสือ “๗๐ พลังความดี ที่พ่อให้”

​ดาวน์โหลดฟรี! หนังสือ “๗๐ พลังความดี ที่พ่อให้”

ใหม่! PTT Performa Euro Syn น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมี่ยม ได้รับการยอมรับจากค่ายรถยุโรปชั้นนำ

​PTT Performa Euro Syn น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมี่ยม ได้รับการยอมรับจากค่ายรถยุโรปชั้นนำ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง