Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
การประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์
บริการ
ความยั่งยืน

ภาพข่าว : อีกก้าวที่มั่นใจ ของคนไทยในอาเซียน

​ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อม ในการนำพาบริษัทพลังงานแห่งชาติของคนไทยก้าวสู่เออีซี

ภาพข่าว : หล่อลื่น ปตท. ปรับกลยุทธ์ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจสู่สากล

​พร้อมเปิดตัวบรรจุภัณฑ์โฉมใหม่

ปตท. รับรางวัลพระราชทานสาขาความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

​“Thailand Corporate Excellence Awards 2015”

ภาพข่าว : ปตท.รับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2015

​ความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ภาพข่าว : ปตท. นำสมาชิกสมาคมก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ไทย เยี่ยมชมการดำเนินงาน

​สุโขทัย เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกฯ เรื่องการจัดหาแหล่งพลังงานในประเทศ

ภาพข่าว : โครงการขับขี่ปลอดภัย รักวินัยจราจร กับ กลุ่ม ปตท.

​เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจแก่นักขับขี่รุ่นใหม่ ที่มีความประสงค์ขอทำใบอนุญาตขับรถ

ภาพข่าว : ปตท. นำเยี่ยมชมโครงการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลวสำหรับเรือโดยสารคลองแสนแสบ

​ซึ่งเป็นโครงการนำร่องสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการใช้พลังงานสะอาดและลดมลพิษ

สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป

​ประจำสัปดาห์ที่ 16-20 พ.ย. 58 และแนวโน้มสัปดาห์ที่  23-27 พ.ย. 58  โดยส่วนวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Blue Point 100 คะแนน แลกเปลี่ยนถ่ายลมยางไนโตรเจนฟรีที่ FIT Autoชวนเพื่อนสมัครบัตร ได้ Point ยกแก๊งกับ PTT Blue Cardระเบิดความสดชื่นกับชาผลไม้สุดซ่า

​Amazon Fruit Tea Paradise

โปรโมชั่นน้ำมันเครื่องประจำเดือน ตุลาคม 2558

​โปรโมชั่นน้ำมันเครื่อง ประจำเดือน ตุลาคม 2558

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง