Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
การประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์
บริการ
ความยั่งยืน

ภาพข่าว : ปตท. เปิดศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 8 จ. กาญจนบุรี แห่งใหม่ เพิ่มศักยภาพระบบรับ-ส่งก๊าซฯ จากพม่า

​เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานต่อไป

กลุ่ม ปตท.ผนึกกำลังยกระดับธรรมาภิบาลสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กร

กลุ่ม ปตท. มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างจริงจังในทุกส่วนขององค์กร เพื่อให้ระบบและกระบวนการดำเนินงานต่างๆ รวมทั้งกระบวนการตรวจสอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ภาพข่าว : ปตท. จัดงาน Safety Day ครั้งที่ 24 ตอกย้ำมาตรฐานความปลอดภัย

​เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน

เปิด Safety Day ครั้งที่ 24 ตอกย้ำมาตรฐานความปลอดภัยคลัง ปตท.

​​สร้างความมั่นใจในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เป็นสากล

ภาพข่าว : ปตท. มอบทุนการศึกษา "กลุ่มธุรกิจพลังงานอำเภอน้ำพอง" พัฒนาเยาวชนในท้องถิ่น

​เพี่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

โครงการหลวง - ปตท. ลงรากตั้งต้น “กาแฟระบบอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า”

​เพื่อนำผลผลิตกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้ามาตรฐาน GAP สู่คอกาแฟผ่านร้านคาเฟ่อเมซอน โดยส่งเสริมวิถีธรรมชาติ

สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป

​ประจำสัปดาห์ที่ 17-21 ส.ค. 58 และแนวโน้มสัปดาห์ที่ 24-28 ส.ค. 58

กาแฟระบบอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า ลงรากตั้งต้น ด้วยความร่วมมือระหว่างโครงการหลวง และ ปตท.

​เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สมัครสมาชิกบัตร PTT Blue Card ฟรีที่ Café Amazon ทุกสาขา

​สมัครสมาชิกบัตร PTT Blue Card ฟรีที่ Cafe Amazon ทุกสาขา

สมาชิก PTT Blue Card มีเฮ!! เติมดีเซลได้คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น

​สมาชิก PTT Blue Card มีเฮ!! เติมดีเซลได้คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น

ปตท.ร่วมใจช่วยเกษตรกรไทยสู้ภัยแล้ง มอบส่วนลดลิตรละ 50 สต. เมื่อซื้อน้ำมันทุกชนิด ผ่านบัตรสินเชื่อ ธ.ก.ส.

​สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกร

เมื่อชำระค่าน้ำมันผ่านบัตร UOB ทุกๆ 800 บาท/เซลส์สลิป ที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ

เมื่อชำระค่าน้ำมันผ่านบัตร UOB ทุกๆ 800 บาท/เซลส์สลิป ที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง