ณ วันที่ 01.09.14 14:27
บาท/ลิตร
44.86
35.78
37.80
33.98
24.28
29.99
32.99
บาท/กิโลกรัม
10.50