ณ วันที่ 01.10.14 04:52
บาท/ลิตร
44.86
35.78
37.80
33.98
24.28
29.99
32.99
บาท/กิโลกรัม
11.50