ณ วันที่ 28.09.16 06:57
บาท/ลิตร
31.96
24.58
24.85
22.34
17.99
23.29
26.29
บาท/กิโลกรัม
12.46