ณ วันที่ 22.11.17 16:05
บาท/ลิตร
35.36
27.98
28.25
25.74
20.84
26.39
29.39
บาท/กิโลกรัม
13.46