ณ วันที่ 20.04.18 05:46
บาท/ลิตร
35.56
28.18
28.45
25.94
20.44
27.79
30.79
บาท/กิโลกรัม
13.57