ณ วันที่ 08.02.16 12:45
บาท/ลิตร
29.56
22.18
22.60
20.24
17.59
20.19
23.19
บาท/กิโลกรัม
13.50