ณ วันที่ 25.05.18 02:46
บาท/ลิตร
37.36
29.98
30.25
27.74
21.74
29.79
32.79
บาท/กิโลกรัม
14.14