ณ วันที่ 06.05.16 12:23
บาท/ลิตร
31.56
24.18
24.60
22.04
18.29
23.49
26.49
บาท/กิโลกรัม
13.36