ณ วันที่ 22.01.19 16:17
บาท/ลิตร
34.16
26.48
26.75
23.74
19.54
26.09
29.69
บาท/กิโลกรัม
16.07