ณ วันที่ 22.08.19 12:25
บาท/ลิตร
34.76
27.08
27.35
24.34
19.89
25.79
29.64
บาท/กิโลกรัม
15.66