ส่วนปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีชายฝั่ง

ส่วนปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีชายฝั่ง