ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 10

ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 10