รู้จักกับ ปตท.

ติดต่อสอบถาม

รู้จักกับ ปตท.

ฝากข้อความถึงเรา

กรอกแบบฟอร์มฝากข้อความถึงเราได้ที่กล่องข้างล่างนี้

ติดต่อเรา

ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร 10900
โทรศัพท์ 0-2537-2568
อีเมล์ pttvisit@pttplc.com