สื่อประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ราคาน้ำมัน

สื่อประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบลดลงเนื่องจาก OPEC+ มีมติคงมาตรการเพิ่มปริมาณการผลิตตามเดิมที่วางไว้ตั้งแต่เดือน ก.ค. 64


ราคาน้ำมันดิบลดลงเนื่องจาก OPEC+ มีมติคงมาตรการเพิ่มปริมาณการผลิตตามเดิมที่วางไว้ตั้งแต่เดือน ก.ค. 64
โดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • 1 ก.ย. ุ64 การประชุม OPEC+ มีมติคงมาตรการเพิ่มปริมาณการผลิตตามเดิมที่วางไว้ตั้งแต่เดือน ก.ค. 64 โดยเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันดิบเดือนละ 0.4 MMBD ตั้งแต่เดือน ส.ค.-ธ.ค. 64 ปริมาณรวม 2 MMBD และคงเวลามาตรการลดการผลิตน้ำมันดิบที่จะสิ้นสุดลงเดือน ธ.ค. 65
  •  EIA รายงานปริมาณสำรองน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ สัปดาห์สิ้นสุด 27 ส.ค. 64 ลดลง 7.2 MMB WoW อยู่ที่ 425.4 MMB ต่ำสุดในรอบเกือบ 2 ปี
  • Reuters รายงานแท่นขุดเจาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติในบริเวณ Gulf of Mexico ของสหรัฐฯ ยังคงหยุดดำเนินการ เนื่องจากผลกระทบจากพายุเฮอริเคน Ida ซึ่งในขณะนี้การผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ 1.4 MMBD และ 1.8 MMCFD ยังคงหยุดชะงัก
  • ADP รายงานการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ค.64 เพิ่มขึ้น 374,000 MoM ต่ำกว่าตลาดคาดการณ์ที่ 600,000 MoM แสดงถึงการฟื้นตัวช้าของภาคแรงงานสหรัฐฯ หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Delta อย่างไรก็ตาม ยังคงเพิ่มขึ้นมากกว่าจากเดือน มิ.ย. 64 ที่ 326,000 MoM