สื่อประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ราคาน้ำมัน

สื่อประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบผันผวนจากนักลงทุนทั่วโลกจับตาการประชุมกลุ่ม OPEC+ ในวันที่ 4 ต.ค. 64 นี้


ราคาน้ำมันดิบผันผวนจากนักลงทุนทั่วโลกจับตาการประชุมกลุ่ม OPEC+ ในวันที่ 4 ต.ค. 64 นี้
โดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • นักลงทุนทั่วโลกจับตาการประชุมกลุ่ม OPEC+ ในวันที่ 4 ต.ค. 64 นี้ โดยล่าสุด Reuters รายงานกระแสข่าวว่ากลุ่ม OPEC+ อาจพิจารณาเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ ในเดือน พ.ย. 64 ที่ระดับ 800 KBD/เดือน จากข้อตกลงเดิมในเดือน ก.ค. 64 ที่ระดับ 400 KBD/เดือน ในช่วง ส.ค.- ธ.ค. 64 
  • นายกรัฐมนตรีจีน นาย Li Keqiang ประกาศจะดำเนินการจัดหาพลังงานและไฟฟ้าให้เพียงพอ และจะรักษากิจกรรมทางเศรษฐกิจให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าจีนส่งสัญญาณพร้อมจะแข่งขันในการจัดหาพลังงานในตลาดโลก ทั้งนี้จีนประสบปัญหาไฟฟ้าดับในบางพื้นที่ และอาจเกิดสภาวะขาดแคลนพลังงาน เพื่อทำความอบอุ่นในช่วงฤดูหนาว ขณะที่สถานการณ์พลังงานในยุโรปยังตึงตัว
  • Reuters รายงานกลุ่ม OPEC (13 ประเทศ) ผลิตน้ำมันดิบ ในเดือน ก.ย. 64 เพิ่มขึ้น 420 KBD MoM อยู่ที่ 27.31 MMBD สูงสุดตั้งแต่ เม.ย. 63 และอัตราความร่วมมือ (Compliance Rate) ลดลง 1% MoM อยู่ที่ 114%                                                             
  • EIA ของสหรัฐฯ รายงานปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ ในเดือน ก.ค. 64 เพิ่มขึ้น 31 KBD MoM อยู่ที่ 11.31 MMBD ขณะที่ปริมาณการผลิตน้ำมัน สัปดาห์ 28 ก.ย. 64  เพิ่มขึ้น 500 KBD WoW อยู่ที่ 11.10 MMBD