Media

สถานการณ์ราคาน้ำมัน

Media

สถานการณ์ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบผันผวนจากความไม่แน่นอนว่า OPEC และชาติพันธมิตรจะลดปริมาณการผลิตเพิ่มเติม (จากเดิม 1.7 MMBD) หรือขยายกรอบเวลามาตรการลดการผลิต (จากเดิมสิ้นสุด มี.ค. 63) เพื่อให้อุปทานสอดคล้องกับอุปสงค์ที่ลดลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

โดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • วานนี้ รมว. กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซีย นาย Sergei Lavrov ให้สัมภาษณ์ว่ารัสเซียสนับสนุนข้อเสนอของ Joint Technical Committee (JTC) ในการลดปริมาณการผลิตของ OPEC และชาติพันธมิตรซึ่งนำโดยรัสเซีย เพิ่มเติมอีก 0.6 MMBD จากเดิมที่ลดการผลิต 1.7 MMBD เพื่อให้อุปทานสอดคล้องกับอุปสงค์ที่ลดลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ขณะที่ รมว. กระทรวงพลังงานรัสเซีย นาย Alexander Novak กล่าวว่ายังไม่ตัดสินใจเรื่องการลดปริมาณการผลิตระลอกใหม่      
  • องค์การอนามัยโลก (WHO) ชี้ว่ายังเป็นการเร็วเกินไปที่จะตัดสินว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาขึ้นถึงจุดสูงสุด (peak) อย่างไรก็ตาม วันที่ 5 ก.พ. 63 เป็นวันแรกที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจีนลดลง          
  • รัฐบาลจีนประกาศลดภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ ลงครึ่งหนึ่ง จำนวน 1,717 รายการ มีผลวันที่ 14 ก.พ. 63 โดยภาษีนำเข้าน้ำมันดิบจะลดลงจาก 5% เหลือ 2.5%