สื่อประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ราคาน้ำมัน

สื่อประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นจากอุปทานน้ำมันใน Gulf of Mexico ยังไม่กลับมาดำเนินการ


ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นจากอุปทานน้ำมันใน Gulf of Mexico ยังไม่กลับมาดำเนินการ
โดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE) ของสหรัฐฯ รายงานปริมาณการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติใน Gulf of Mexico หยุดดำเนินการ 1.4 MMBD และ 1,720 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (คิดเป็น 77% และ 77% ของกำลังการผลิต ตามลำดับ) จากพายุเฮริเคน Ida พัดผ่าน เมื่อช่วงปลายเดือน ส.ค. 64 
  • รายงานฉบับเดือน ก.ย. 64 ของ EIA คาดการณ์อุปสงค์น้ำมันโลกในปี 2564 เพิ่มขึ้น 4.96 MMBD YoY อยู่ที่ 97.38 MMBD (ลดลงจากคาดการณ์ครั้งก่อน 0.24 MMBD) และในปี 2565 เพิ่มขึ้น 3.63 MMBD YoY อยู่ที่ 101.01 MMBD (ปรับลดลงจากครั้งก่อน 0.24 MMBD)
  • สำนักงานศุลกากรของจีน (General Administration of Customs: GAC) รายงานปริมาณนำเข้าน้ำมันดิบของจีนเดือน ม.ค.- ส.ค. 64 อยู่ที่ 10.4 MMBD (-7% YoY)