Media

ข่าวความเคลื่อนไหว

Media

ข่าวความเคลื่อนไหว

ปตท. คว้ารางวัลยอดเยี่ยม “SET Awards 2019”

26 พฤศจิกายน 2562


เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ปธบ. พร้อมด้วย คุณพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ปธง.  ร่วมรับรางวัลจากงาน “SET Awards 2019” ได้แก่ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Best  Sustainability Awards) ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน แสดงถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.  ในการเติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุน สัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) ที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่น ด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ และมีการดำเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาล ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  นอกจากนี้ บริษัทใน กลุ่ม ปตท. ยังได้รับการจัดอันดับรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability  Investment อันได้แก่ PTT PTTEP TOP IRPC GC และ GPSC ซึ่งแสดงถึงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ อย่างยั่งยืนของ กลุ่ม ปตท. ด้วยการสร้างสมดุลใน 3 มิติ ได้แก่ People Planet และ Prosperity

ทั้งนี้ รางวัล SET Awards จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร ต่อเนื่องเป็น ปีที่ 16 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพของตลาดทุนไทย และยกย่องให้เป็นองค์กรต้นแบบแก่บริษัทอื่นๆ   อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจแก่ผู้ลงทุน ซึ่งการได้รับรางวัล SET Awards ถือเป็นอีกบทพิสูจน์ของกลุ่ม ปตท.  ในการเป็นพลังสำคัญ ส่งเสริมการลงทุนประเทศ อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนต่อไป