สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

เมื่อไม่มีต้นไม้ โลกจะเป็นอย่างไร

เมื่อไม่มีต้นไม้ โลกจะเป็นอย่างไร

🌳เมื่อไม่มี “ต้นไม้” โลกจะเป็นอย่างไรนะ?

🇹🇭เพื่อน ๆ รู้มั้ยครับว่าในปัจจุบันนั้นประเทศไทย เหลือพื้นที่ป่าไม้เพียงแค่ 31.68 ของพื้นในประเทศ หรือคิดเป็น 102 ล้านไร่เท่านั้นเองครับ

⚠ แล้วผลกระทบที่ตามมาจากการที่ประเทศไทยเหลือต้นไม้น้อยลง จากการตัดต้นไม้มีอะไรบ้าง?

🔥 ไฟป่า
🌊 น้ำท่วม น้ำหลาก
🍂 เกิดความแห้งแล้ง
🐘 สัตว์ป่า ไร้ที่อยู่อาศัย
💔 การพังทลายของหน้าดิน
💧 คุณภาพของน้ำเสื่อมลง
💥 เกิดสภาวะโลกร้อน (ภาวะเรือนกระจก)

💬 สิ่งที่ก๊อดจิกล่าวมาข้างบน เราสามารถเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ด้วยการปลูกต้นไม้ เพราะถ้าหากเราปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้นต่อคน เป็นเวลา 7 ปี โลกของเราจะมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มถึง 27 ล้านไร่เลยนะ

เรามา #ปลูกเพื่อเปลี่ยน ให้โลกดีขึ้นกันคร้าบ 💙