สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

6 วิธีดูแลตัวเอง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

6 วิธีดูแลตัวเอง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

6 วิธีดูแลตัวเอง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน 

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 แบบนี้นั้น ก๊อดจิอยากแนะนำให้เพื่อน ๆ มาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ให้ไม่เกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่าย และปฏิบัติตนเพื่อลดความเสี่ยงอยู่เสมอ ลองปฏิบัติตามวิธีที่ก๊อดจิจะแนะนำต่อไปนี้กันนะครับ!

แนวทางการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง: COVID-19 มีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งไวรัสนั้นจะพ่ายแพ้ต่อภูมิคุ้มกันที่ดี แม้ปัจจุบันจะมีวัคซีนป้องกันแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้ผล 100% ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ต้องใช้การดูแลสุขภาพที่หลากหลายเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ได้แก่

1. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และทานอาหารที่มีประโยชน์ การวิจัยทางการแพทย์พบว่ามีสมุนไพรหลายชนิดที่มีส่วนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและต่อสู้กับเชื้อโรค ได้ดี หากบริโภคในปริมาณที่พอดี 

2. ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอประมาณ 150 นาทีต่อสัปดาห์ ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด และการสร้างเม็ดเลือดขาวมาต่อสู้กับเชื้อโรคนะครับ 

3. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทําให้ภูมิต้านทานอ่อนแอลง โดยลดการทานอาหารหวาน ลดดื่มแอลกอฮอล์ เลิกสูบบุหรี่ และควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกินเกณฑ์ 

4. ลดความเครียด เพราะความเครียดเป็นสาเหตุที่ทําให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ำลง หมั่นทําจิตใจให้แจ่มใส และผ่อนคลายความเครียดอยู่เสมอ ๆ 

5. นอนหลับให้เพียงพอ วันละ 6-8 ชั่วโมง หากเพื่อน ๆ พักผ่อนไม่เพียงพอ ก็จะส่งผลให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลงนะครับ 

6.ดื่มน้ำให้เพียงพอ วันละ 8 แก้ว เพราะเมื่อร่างกายขาดน้ำ จะขาดสมดุลและมีผลทําให้ภูมิคุ้มกันทํางานได้ไม่ดี 

นอกจากนี้ สารอาหารจากพืชผัก และผลไม้หลาย ๆ อย่างยังมีส่วนช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันด้วย ไม่ว่าจะเป็น วิตามินซี ในฝรั่ง มะละกอ หรือ ธาตุสังกะสี ในอาหารทะเล และผักคะน้า ก็ล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันหากรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม

ถ้าไม่อยากป่วย มาร่วมกันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง และสร้างสุขอนามัยที่ดีไปกับก๊อดจินะครับ!

อ้างอิง: https://www.matichon.co.th/region/news_2691826