สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

ขยะติดเชื้อ: กำจัดที่ไหน? กำจัดอย่างไร?

ขยะติดเชื้อ: กำจัดที่ไหน? กำจัดอย่างไร?

ขยะติดเชื้อ: กำจัดที่ไหน? กำจัดอย่างไร? 

ด้วยสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ปริมาณขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลสนาม และ Hospitel นั้นมากขึ้นตามไปด้วย ในเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้น มีปริมาณค่าเฉลี่ยขยะมูลฝอยติดเชื้อต่อวันอยู่ที่ 20 ตัน ซึ่งค่ากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อนั้นสูงถึง 13,000 บาทต่อตันเลยทีเดียว เมื่อเทียบกับค่าจำกัดขยะมูลฝอยทั่วไปที่มีมูลค่าอยู่ที่ 2,000 บาทต่อตันแล้ว จะพบว่าสูงกว่าถึง 6.5 เท่า

แล้วค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะติดเชื้อที่สูงกว่าปกติถึง 6.5 เท่านั้น เกิดจากอะไรกันนะ?

จากการหาข้อมูลของก๊อดจิ พบว่าค่ากำจัดขยะที่สูงขึ้นมาจากขั้นตอนการกำจัดขยะที่ต้องมีขั้นตอนพิเศษต่าง ๆ ดังนี้ครับ:

ขั้นตอนการกำจัดขยะติดเชื้อ COVID-19: 

- รถเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ ที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค จะไปเก็บขยะปนเปื้อนตามสถานที่ที่ได้รับแจ้งเท่านั้น โดยรถเก็บขยะมีทั้งหมด 2 ขนาด ตามปริมาณของขยะที่ต้องกำจัด คือรถกระบะ และ รถ 6 ล้อ 

- เจ้าหน้าที่เก็บขยะ ต้องผ่านการพ่นยาฆ่าเชื้อ ทั้งก่อนและหลังการเก็บ และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่มิดชิด พร้อมกับอุปกรณ์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ที่จะพ่นที่ขยะทั้งก่อนและหลังเก็บเช่นกัน 

- ขยะติดเชื้อจะถูกนำไปที่โรงงานกำจัดขยะ และจะถูกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออีกครั้ง ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำไปเข้าเตาเผาขยะติดเชื้อระบบปิด โดยในขั้นตอนนี้ ต้องใช้เตาเผาขยะถึง 2 เตาด้วยกัน เตาแรกสำหรับการเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส ในขณะที่เตาเผาที่สองนั้น จะทำการเผาควันและก๊าซพิษที่เกิดขึ้น ด้วยอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1,000 องศาเซลเซียส 

ปัจจุบัน บริษัทที่รับกำจัดขยะติดเชื้อในเขตกรุงเทพมหานครฯนั้น คือบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และมีศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อในกรุงเทพมหานครฯ 2 แห่ง คือศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขมครับ