สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

รู้จัก Solar Rooftop แหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ช่วยลดรายจ่ายได้ในระยะยาว

รู้จัก Solar Rooftop แหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ช่วยลดรายจ่ายได้ในระยะยาว
รู้จัก Solar Rooftop แหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ช่วยลดรายจ่ายได้ในระยะยาว

โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar Rooftop 
สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสำนักงาน เป็นนวัตกรรมเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์
ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า และยังเป็น "พลังงานทางรอด" ของโลกที่ทุกคนร่วมมือกันช่วยโลกไ้ด้

เพื่อน ๆ รู้ไหมว่าติด Solar Rooftop แล้วจะช่วยใครได้บ้าง ? ตามก๊อดจิมาดูเลยคร้าบ

ช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น จึงเหมาะสำหรับโรงงานที่มีค่าไฟเกิน 50,000 บาท / เดือนขึ้นไป การติดตั้ง Solar Rooftop จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า สามารถใช้พลังงานได้ยาวนาน และปลอดภัย
 
- ช่วยโลก เพราะ Solar Rooftop ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์ ไปเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ได้ไม่จำกัด จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยังเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นด้วย 

- ช่วยลดภาระค่าไฟ เพราะสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าจาก Solar Rooftop ได้ทั้งกลางวัน - กลางคืน ซึ่งสามารถลดได้ 3-4 เท่าต่อเดือนเลยทีเดียว 

นอกจากนี้การติดตั้งระบบ Solar Rooftop ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วโลก เนื่องจากความสำคัญของการใช้พลังงานสะอาด รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาพัฒนาจนทำให้ระบบโซลาร์เซลล์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในราคาที่ถูกลง

- โดยปัจจุบัน กลุ่ม ปตท. ร่วมกับ บมจ.เอสซีจี เซรามิกส์ เร่งศึกษาการให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสำนักงาน ซึ่งส่งผลดีต่อผู้ประกอบการ และลูกค้าก๊าซธรรมชาติ ในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาว รวมถึงส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก และพัฒนาผลักดันการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ดียิ่งขึ้นไป

Solar Rooftop แหล่งผลิตไฟฟ้า ช่วยโลก ช่วยคุณได้มากกว่าที่คิด