สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

เตรียมรับมือ! “ฝนตก” หนัก “เสี่ยง” น้ำท่วม

เตรียมรับมือ! “ฝนตก” หนัก “เสี่ยง” น้ำท่วม
เตรียมรับมือ! “ฝนตก” หนัก “เสี่ยง” น้ำท่วม

เนื่องจากฤดูฝนในปีนี้ มีฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่เกิดอุทกภัย ทางที่ดี เราควรเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับน้ำท่วม ไปดูวิธีกันครับ

ติดตามข่าวสาร และประกาศเตือนจากทุกช่องทางจากสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ ที่เกาะติดรายงานสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะ ผ่านทางเว็บไซต์ หรือเบอร์โทรฯ ฉุกเฉิน ดังนี้
-กรมอุตุนิยมวิทยา : www.tmd.go.th
-กรมชลประทาน : www1.rid.go.th/main/index.php/th
-กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย : www.disaster.go.th
  สายด่วนศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) รับแจ้ง-เตือนภัย 154 คู่สาย ตลอด 24 ชั่วโมง : โทร 1111 กด 5
-ศูนย์ขอความช่วยเหลือจากเหตุน้ำท่วม (พื้นที่กรุงเทพฯ) ตลอด 24 ชั่วโมง : โทร 02-248-5115

-จัดเตรียมข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม

-ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์สื่อสารให้พร้อม

-หากเกิดน้ำท่วมให้ปิดวงจรไฟฟ้า เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

-ระวังสัตว์มีพิษที่มากับน้ำ

เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน “ช่วยภัยน้ำท่วม” เผื่อต้องการความช่วยเหลือ

1784 ปภ. รับแจ้งเหตุน้ำท่วม
1644 สวพ. 91 ประสานความช่วยเหลือ
1137 จส. 100 ประสานความช่วยเหลือ
1460 กรมชลประทาน สอบถามสถานการณ์น้ำ
1154 หน่วยแพทย์กู้ชีพ
1669 แจ้งเจ็บป่วยฉุกเฉิน

ก๊อดจิขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนร่วมผ่านสถานการณ์วิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ