GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

วิธีมีความสุขง่ายๆกับชีวิตประจำวัน

วิธีมีความสุขง่ายๆกับชีวิตประจำวัน
- ตั้งเป้าหมาย
การตั้งเป้าหมายแต่ละวัน ทำให้มีสมาธิและรู้สึกประสบความสำเร็จได้ในช่วงสุดท้ายของแต่ละวัน
- กล่าวคำขอบคุณทุกวัน วันละครั้ง
การกล่าวขอบคุณทำให้ดูเป็นคนน่ารักขึ้น และเป็นการกระตุ้นอารมณ์ที่ดีอีกด้วย
- อยู่กับธรรมชาติ
การออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกอย่างน้อย 20 นาที จะช่วยลดความเครียดลงได้
- รับประทานอาหารมื้อเช้า
หากไม่ทานอาหารเช้า อาจทำให้อารมณ์ไม่ดีก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นอย่างลืมกินมื้อเช้า
- ฟังเพลง
การฟังเพลงระหว่างขับรถหรือนั่งรถไปทำงานสามารถยกระดับความสุขได้
- นอนไว
หากนอนหลับไม่เพียงพอก็จะรู้สึกฉุนเฉียวและหงุดหงิดง่าย ทางที่ดีควรนอนแต่หัวค่ำจะดีกว่า